Dølaringen Boklag | | sidekart

 

Arkiv for Bodstikka

Gudbrandsdalsseminaret 2018

Frå dei eldste tider har det eksistert eit visst spenningsforhold mellom konge og allmuge om allmenne rettar i utmark og fjell. Gudbrandsdalsseminaret 2018 handla om kven som eig naturressursane.

Les meir . . .

admin den 04-Sep-18 13:06


Fusjon

Årsmøtet 21. april 2018 på Jørstadmoen vedtok samstemmig å fusjonere dei tre organisasjonane Dølaringen, Gudbrandsdal Historielag og Dølaringen Boklag til ein: Gudbrandsdal historielag Dølaringen.

Les meir . . .

admin den 15-May-10 18:13


Årsmøte 2018

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Gudbrandsdal historielag og Dølaringen laurdag 21. april 2018 på Jørstadmoen i Lillehammer.

Les meir . . .

admin den 12-Apr-18 23:08


Gudbrandsdalsseminaret 2017

Under Gudbrandsdalsseminaret 2017 går vi inn i emne som har å gjera med livshøgtidene, fødsel og dåp, konfirmasjon og giftarmål, død og gravlegging.

Les meir . . .

admin den 15-Mar-11 09:08


Bokfond for Gudbrandsdalen

Det har ikkje vori utdelingar frå legata på lang tid. Årsmøte i Gudbrandsdal historielag og Dølaringen fatta 23. april 2016 vedtak om å slå saman dei to fonda til eitt. Til saman utgjer desse om lag 130 000 kroner (pr. 31.12.2015).

Les meir . . .

admin den 10-Jan-17 08:01


Gudbrandsdalsseminaret 2016

Gudbrandsdalsseminaret 2016 var onsdag 27. januar i Maihaugsalen på Maihaugen. Arrangør var Oppland fylkeskommune, Gudbrandsdal historielag, Stiftelsen Lillehammer Museum/Maihaugen og Gudbrandsdalsmusea.

Les meir . . .

admin den 10-Sep-15 15:30


Referat frå årsmøtet 2011

Før årsmøtet var det orientering ved vertshuseigar Jon Selfors om Vertshuset Sinclair som m.a. har satsa på lokalhistoriske utstillingar. Det var også omvising i Skottetog-utstillinga i kjellaren i vertshuset.

Les meir . . .

admin den 10-Jan-12 10:05


Årsmøtereferat 2012

Vi har lagt ut eit referat frå årsmøtet i 2012 under menyvalet Lagspapirar ovanfor.

Les meir . . .

admin den 15-Jan-13 08:56Return to top