Dølaringen Boklag | | sidekart

 

Innkalling til Årsmøte 2017

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Gudbrandsdal historielag og Dølaringen laurdag 13. mai 2017 på Lorkverna på Lesja.

Sjå fullstendig innkalling.

Arbeidsprogram og budsjett 2017

Årsmelding 2016

Rekneskap 2016

Revidert lovforslag for Gudbrandsdal Historielag 2017

Til Bodstikkas arkiv . . .


Return to top