Dølaringen Boklag | | sidekart

 

Arkiv for Bodstikka

Årsmøtereferat 2012

Vi har lagt ut eit referat frå årsmøtet i 2012 under menyvalet Lagspapirar ovanfor.

Les meir . . .

admin den 15-Jan-13 08:56


Referat frå årsmøtet 2011

Før årsmøtet var det orientering ved vertshuseigar Jon Selfors om Vertshuset Sinclair som m.a. har satsa på lokalhistoriske utstillingar. Det var også omvising i Skottetog-utstillinga i kjellaren i vertshuset.

Les meir . . .

admin den 10-Jan-12 10:05


Gudbrandsdalsseminaret 2016

Gudbrandsdalsseminaret 2016 var onsdag 27. januar i Maihaugsalen på Maihaugen. Arrangør var Oppland fylkeskommune, Gudbrandsdal historielag, Stiftelsen Lillehammer Museum/Maihaugen og Gudbrandsdalsmusea.

Les meir . . .

admin den 10-Sep-15 15:30


Bokfond for Gudbrandsdalen

Det har ikkje vori utdelingar frå legata på lang tid. Årsmøte i Gudbrandsdal historielag og Dølaringen fatta 23. april 2016 vedtak om å slå saman dei to fonda til eitt. Til saman utgjer desse om lag 130 000 kroner (pr. 31.12.2015).

Les meir . . .

admin den 10-Jan-17 08:01


Gudbrandsdalsseminaret 2017

Under Gudbrandsdalsseminaret 2017 går vi inn i emne som har å gjera med livshøgtidene, fødsel og dåp, konfirmasjon og giftarmål, død og gravlegging.

Les meir . . .

admin den 15-Mar-11 09:08


Årsmøte 2018

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Gudbrandsdal historielag og Dølaringen laurdag 21. april 2018 på Jørstadmoen i Lillehammer.

Les meir . . .

admin den 12-Apr-18 23:08


Fusjon

Årsmøtet 21. april 2018 på Jørstadmoen vedtok samstemmig å fusjonere dei tre organisasjonane Dølaringen, Gudbrandsdal Historielag og Dølaringen Boklag til ein: Gudbrandsdal historielag Dølaringen.

Les meir . . .

admin den 15-May-10 18:13


Gudbrandsdalsseminaret 2018

Frå dei eldste tider har det eksistert eit visst spenningsforhold mellom konge og allmuge om allmenne rettar i utmark og fjell. Gudbrandsdalsseminaret 2018 handla om kven som eig naturressursane.

Les meir . . .

admin den 04-Sep-18 13:06


Gudbrandsdalsseminaret 2019

Programmet for Gudbrandsdalsseminaret den 30.januar 2019 er klart. Årets tema er Gudbrandsdalen. Men sammenslåingen av Hedmark og Oppland til en ny stor region, ser foredragsholderne nærmere på hva Gudbrandsdalen er. Seminaret arrangeres for tiende gang.

Les meir . . .

admin den 20-Dec-18 13:05


Årsmøte 2019

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Gudbrandsdal historielag Dølaringen laurdag 4. mai 2019 på Jutulheimen i Vågå.

Les meir . . .

admin den 28-Mar-19 22:04


Gudbrandsdalsseminaret 2020

Reiseliv til ulike tider og i ulike former var emne for Gudbrandsdalsseminaret i 2020. Fylket vi bur i blir rekna for det fremste reiselivsfylket i landet. Fjella våre har skremmt, og dei har lokka, og dei freistar med ekstreme utfordringar i Rondane, Dovrefjell og Jotunheimen.

Les meir . . .

admin den 04-Mar-20 09:40


Årsmøte 2020

Regjeringa har innført strenge reguleringar, og vi har såleis vorte samde om å utsetta komande styremøte som skulle handsame årsmøtedokument og innkalling til årsmøtet 2020 som skulle ha vore i Gausdal Prestegard.

Les meir . . .

admin den 12-Mar-20 21:41


Årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte 2021 for Gudbrandsdal historielag Dølaringen på Sagflaten, Nord-Sel, syndag 30. mai. Vertskap for årsmøtet 2021 er Sel historielag i samarbeid med Sagflaten SA. Vi tek forbehald om endringar i samband med retningsliner for pandemien.

Les meir . . .

admin den 09-Apr-21 10:45


Årsmøte 2021 Utsett

Grunna pandemien har styret vurdert det som vanskeleg å halde årsmøtet som planlagt 30. mai på Sagflaten i Sel. Vi ynskjer å ha fysisk årsmøte, og har difor vurdert det som uaktuelt å halde digitalt årsmøte.

Les meir . . .

admin den 19-May-21 09:32


Årsmøte 2021-2

Innkalling til årsmøte 2021 for Gudbrandsdal historielag Dølaringen på Sagflaten, Nord-Sel, syndag 19. september. Vertskap for årsmøtet 2021 er Sel historielag i samarbeid med Sagflaten SA. Årsmøtet er forseinka i år grunna pandemien, jf. tidlegare informasjon.

Les meir . . .

admin den 27-Aug-21 22:36


Gudbrandsdalsseminaret 2022 utsett

Grunna pandemien er Gudbrandsdalsseminaret 2022 som var planlagt 26. januar er utsett til 2. mai.

Les meir . . .

admin den 13-Jan-22 09:25


Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte 2022 for Gudbrandsdal historielag Dølaringen på Steig gard og Dale-Gudbrands gard, Sør-Fron, syndag 15. mai 2022.

Les meir . . .

admin den 05-Apr-22 13:20Return to top