Dølaringen Boklag | | sidekart

 

Årsmøte 2018

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Gudbrandsdal historielag og Dølaringen laurdag 21. april 2018 på Jørstadmoen i Lillehammer.

Sjå fullstendig innkalling og saksdokument.

Til Bodstikkas arkiv . . .


Return to top