Dølaringen Boklag | | sidekart

 

Årsmøte 2020

Regjeringa har innført strenge reguleringar, og vi har såleis vorte samde om å utsetta komande styremøte som skulle handsame årsmøtedokument og innkalling til årsmøtet 2020 som skulle ha vore i Gausdal Prestegard.
Vi vil koma attende med årsmøtedato og innkalling når situasjonen er meir avklara.

For styret
Torveig Dahl

Til Bodstikkas arkiv . . .


Return to top