Dølaringen Boklag | | sidekart

 

Årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte 2021 for Gudbrandsdal historielag Dølaringen på Sagflaten, Nord-Sel, syndag 30. mai. Vertskap for årsmøtet 2021 er Sel historielag i samarbeid med Sagflaten SA. Vi tek forbehald om endringar i samband med retningsliner for pandemien.

Sjå full innkalling med årsmelding for 2020 her.

Vedlegg til innkallinga (sak 3 og 5b) kan sjåast her.

Revisorberetning 2020.

Til Bodstikkas arkiv . . .


Return to top