Dølaringen Boklag | | sidekart

 

Gudbrandsdalsseminaret 2017

Under Gudbrandsdalsseminaret 2017 går vi inn i emne som har å gjera med livshøgtidene, fødsel og dåp, konfirmasjon og giftarmål, død og gravlegging. Det andre temaet gjeld kunst, folkekunst og profesjonell kunst. Knytt til spørsmåla kring livshøgtidene ligg det nær å sjå på kunstnarlege uttrykk inspirerte av overgangane i tilværet, kyrkja og gravstadene. Men vi vil også få ein presentasjon av det som rører seg i dagens kunst i distriktet vårt.

Refererat og program finn du her.

Til Bodstikkas arkiv . . .


Return to top