Gudbrandsdal Historielag | | sidekart

 

Dei siste års årbøker

Dølaringen Boklag Lillehammer er ått av Gudbrandsdal Historielag. Laget har gjeve ut Årbok for Gudbrandsdalen sidan 1930. Boka er såleis ei av dei eldste lokalhistoriske bøkene i landet. Bortsett frå tre år under krigen, har årboka kome kvart år.

Bøkene inneheld lokalhistorisk stoff med ymse innhald; slektshistorie, gamalt frå arbeidslivet, jordbruk, sæterdrift og industri, viser og vers og kulturhistorie elles. Eit rikhaldig og greitt stikkordregister over åra 1930-1996 gir oversyn over alle artiklane som har stått.

Boklaget har trykt opp at dei eldste årbøkene fleire gonger, så for tida er årbøkene frå 1930 og 1931 utselde for tredje gong. Samstundes trykker vi om lag ein ny årgang kvart år. Frå 1968 har vi framleis att originalutgåver. Dølaringen Boklag gir og ut fleire andre lokalhistoriske bøker frå heile dalen.

Eit søkeprogram for innhaldet i årbøkene er tilgjengeleg ved å nytta valet Årbokregisteret i menyen øvst på sida.

Årbok 2020

Årbok for Gudbrandsdalen 2020

Klikk her for å sjå meir >>

Ivar Kleiven

Årbok for Gudbrandsdalen 2019

Klikk her for å sjå meir >>

Årbok 2018

Årbok for Gudbrandsdalen 2018

Klikk her for å sjå meir >>

Årbok 2017

Årbok for Gudbrandsdalen 2017

Klikk her for å sjå meir >>

Årbok 2016

Årbok for Gudbrandsdalen 2016

Klikk her for å sjå meir >>

Årbok 2015

Årbok for Gudbrandsdalen 2015

Klikk her for å sjå meir >>

Årbok 2012

Årbok for Gudbrandsdalen 2012

Klikk her for å sjå meir >>

Årbok 2011

Årbok for Gudbrandsdalen 2011

Framsida: Marcello Haugen på verandaen i Svarga i Lillehammer. Katalog om Kistebrev. Innleiinga startar på side 215 i Årboka.

Klikk her for å sjå meir >>

Årbok 2010

Årbok for Gudbrandsdalen 2010

Framsida: Bunad kan brukast over alt, men er sjeldan brukt på turar til Glittertind. 17. juli 1910 nådde Hanne Sandviken frå Lom toppen i rondastakk. Foto: Anders Beer Wilse.

Klikk her for å sjå meir >>

Wergeland i Tilskueren

Wergeland i Tilskuer'n

Året 1841 innebar tunge prøvelser i Henrik Wergelands liv, blant annet ville ikke Christiania-avisene lenger trykke det han skrev. Men hans venn og meningsfelle Sylvester Sivertson, nytilsatt redaktør i Lillehammers Tilskuer, gjorde avisen til et fristed for dikteren. I denne boken av Erik Bystad, får vi et spennende innblikk i vennskapet mellom Wergeland og Sivertson, samt i de mangfoldige og iblant muntre ”korrepondencer” Wergeland hadde på trykk i Lillehammer-avisen. Han bidro med dikt og artikler inntil et halvt år før han døde i 1845, 37 år gammel.

Årbok 2009

Årbok for Gudbrandsdalen 2009

Årbok for 2009 har mange interessante artiklar frå bygdene i Gudbrandsdalen.
Framsida: Prestekone i Vågå, Christine Sophie Storm Munch, 1746-1825, måla av Peder Aadnes.

Klikk her for å sjå meir >>

Årbok 2008

Årbok for Gudbrandsdalen 2008

Årbok for 2008 har mange interessante artiklar frå bygdene i Gudbrandsdalen.
Framsida: Den gamle Sinclair-støtta i Kringen i Sel. Målarstykke frå etter 1855, da ”nyvegen” vart bygd gjennom Kringen. Boka tek for seg hendingane i 1612.

Klikk her for å sjå meir >>

Årbok 2007

Årbok for Gudbrandsdalen 2007

Framsida: Frå klesloftet på Graffer i Lom.

Klikk her for å sjå meir >>

Årbok 2006

Årbok for Gudbrandsdalen 2006

Framsida: Kongefamilien er komen til Otta på veg til kroninga i Nidarosdomen 14. juni 1906. Reisa gjekk med tog frå Christiania, på Otta overtok vognmann Johan Iversen og køyrde følgjet til Åndalsnes. Langs heile ruta hadde folk møtt fram i sin likaste stas for å hylle kong Haakon, dronning Maud og ikkje minst den knapt tre år gamle kronprins Olav.

Klikk her for å sjå meir >>

Årbok 2005

Årbok for Gudbrandsdalen 2005

Framsida: Filmen “Fjolls til fjells” med Leif Juster kom i 1957. Mange av opptaka vart gjorde på Gausdal Høyfjellshotell med Leif Juster, Unni Bernhoft og Frank Robert. Også lokale statistar var med.

Klikk her for å sjå meir >>

Årbok 2004

Årbok for Gudbrandsdalen 2004

Framsida: Diligencerutene i Gudbrandsdalen gjekk over Dovrefjell til Støren, gjennom Lesja til Åndalsnes og frå Otta over Grotli til Geiranger og Stryn. Jan Vidar Lie Pedersen skriv om rutetider og skyss-stasjonar. Biletet er frå Geirangervegen vest for Grotli. Handkolorert postkort.

Klikk her for å sjå meir >>


Return to top