Gudbrandsdal Historielag | | sidekart

 

Sal av ymse bøker frå Dølaringen Boklag

Kontaktperson for sal av bøker er:

Kjell Helge Moe
Hovslagervegen 12
2619 Lillehammer

Telefon: 952 42 992
E-post:

Du kan kontakte ham eller benytte tingingsskjemaet neafor ved tinging av bøker.

Før på kor mange eksemplar du ønskjer av dei bøkene du tingar i ruta til høgre for årstalet for årbøkene og til høgre for boktittelen for dei andre bøkene. Fyll så ut namn, adresse og annan kontaktinformasjon i skjemaet nedst på sida før du sender skjemaet.

Tilgjengelege årgangar av Årbok for Gudbrandsdalen:

Utgåvene av årboka frå og med 2021 kostar kr. 315,- pr. band.

Utgåven av årboka frå 2020 kostar kr. 295,- pr. band.
Årgangane 2017-2019 kostar kr. 200.- pr. band.
Prisane er kr. 100,- pr. band for alle årgangar eldre enn frå 2017.

Ved bestilling av fem eller fleire bøker utgjeve av Gudbrandsdal historielag Dølaringen får du i tillegg ein rabatt på heile 50 prosent!

1932-33: eksemplar
1934-35: eksemplar
1936-37: eksemplar
1938-39: eksemplar
1940-41: eksemplar
1945-46: eksemplar
1947: eksemplar
1948: eksemplar
1949: eksemplar
1950: eksemplar
1951: eksemplar
1952: eksemplar
1953: eksemplar
1954: eksemplar
1955: eksemplar
1956: eksemplar
1957: eksemplar
1958: eksemplar
1968: eksemplar
1969: eksemplar
1971: eksemplar
1972: eksemplar
1973: eksemplar
1974: eksemplar
1975: eksemplar
1976: eksemplar
1977: eksemplar
1978: eksemplar
1979: eksemplar
1980: eksemplar
1981: eksemplar
1982: eksemplar
1983: eksemplar
1984: eksemplar
1985: eksemplar
1986: eksemplar
1987: eksemplar
1988: eksemplar
1989: eksemplar
1990: eksemplar
1991: eksemplar
1992: eksemplar
1993: eksemplar
1994: eksemplar
1995: eksemplar
1996: eksemplar
1997: eksemplar
1998: eksemplar
1999: eksemplar
2000: eksemplar
2001: eksemplar
2002: eksemplar
2003: eksemplar
2004: eksemplar
2005: eksemplar
2006: eksemplar
2007: eksemplar
2008: eksemplar
2009: eksemplar
2010: eksemplar
2011: eksemplar
2012: eksemplar
2013: eksemplar
2014: eksemplar
2015: eksemplar
2016: eksemplar
2017: eksemplar
2018: eksemplar
2019: eksemplar
2020: eksemplar
2021: eksemplar

Andre bøker:

Prisane står i parentes etter boktittelen.

Arnekleiv, S.: Arnekleiv. Ein gamal gard i Dovre. (pris: kr. 100,-) eksemplar
Bergdølmo, Odd: Ei tid som var…. (pris: kr. 100,-) eksemplar
Bjørkum, A. : Fem segner frå Vågå og Lom. Hft. (pris: kr. 50,-) eksemplar
Bjørkum/Donali: Augo ser så mangt. Av og om Inge Krokann. (pris: kr. 100,-) eksemplar
Bruheim, Magnhild: Da var laget godt å ha. Om Gudbrandsdalslaget i Oslo. Innb. 2017. (pris: kr. 100,-) eksemplar
Bye, Jarle: Nordfjellet – Setertrakter i Gausdal i endring (pris: kr. 480,-) eksemplar
Bye, Jarle: Vide vidder i vest (pris: kr. 300,-) eksemplar
Bystad, Erik: Wergeland i Tilskuer’n (pris: kr. 100,-) eksemplar
Dyvik, Herdis: Det er bedre å tenne et lys (Om Bauker) (pris: kr. 100,-) eksemplar
Dølaveterinæren – Ivar Gryttings memoarer. (pris: kr. 50,-) eksemplar
Espelund, Jørgen: Slette i Heidal (pris: kr. 100,-) eksemplar
Grimstad, Edv.: Etter gamalt, band I. Innb. (pris: kr. 50,-) eksemplar
Grimstad, Edv.: Etter gamalt, band II. Innb. (pris: kr. 50,-) eksemplar
Gudbrandsdal krigsminnesamling: Fred og fridom (1996) (pris: kr. 200,-) eksemplar
Haraldsheid, J., Even og Peter Sveipe: Fron-Slekter (pris: kr. 150,-) eksemplar
Haugen, Iver: Hausttakkedikt (2007) (pris: kr. 100,-) eksemplar
Biskop Peder Herslebs visitasbok 1733-1736 (pris: kr. 100,-) eksemplar
Hiorthøy, H.F.: Beskrivelse over Gudbrandsdalens Provstie (pris: kr. 150,-) eksemplar
Hougen, E.: Ættesoge for Gudbrandsdalen band II (pris: kr. 100,-) eksemplar
Hougen, E.: Ættesoge for Gudbrandsdalen band III (pris: kr. 100,-) eksemplar
Hovdhaugen, E.: Gudbrandsdalen og Amerika Hft. (pris: kr. 100,-) eksemplar
Høgåsen, Ola Martinus: Skrinet med det rare i (pris: kr. 50,-) eksemplar
Janson, K.: Fraa Dansketidi (pris: kr. 50,-) eksemplar
Kleiva, Turid m.fl.: Austlandsmål i endring. Dialektar, nynorsk og språkhaldningar på indre Austlandet (pris: kr. 50,-) eksemplar
Kleiva, Turid m.fl.: Paa Børnenes eget Talemaal. Dialekt i barnehage og skule (pris: kr. 50,-) eksemplar
Kleiven, Ivar: Artiklar. Bibliografi. Innb. (pris: kr. 100,-) eksemplar
Kleiven, Ivar: Brev til Decorah-Posten. Hft. Illustr. (pris: kr. 50,-) eksemplar
Kleiven, Ivar: Elvesøg (pris: kr. 100,-) eksemplar
Kleiven, Ivar: Frå Skotteåre (pris: kr. 100,-) eksemplar
Kleiven, Ivar: I Heimegrendi. Ny utg. Ill.: O. Hanslien (pris: kr. 100,-) eksemplar
Kolden, Ragnhild: Ho inni meg. Dikt (pris: kr. 100,-) eksemplar
Kristiansen, Odmund: Husmannsbruket Guttuhaugen. Innb. (pris: kr. 100,-) eksemplar
Krokann, Inge: Dikt. (pris: kr. 100,-) eksemplar
Krokann, Inge: Då bøndene reiste seg. Innb. (pris: kr. 100,-) eksemplar
Krokann, Inge: I Dovre-sno. Føreord av R. Skrede (pris: kr. 100,-) eksemplar
Krokann, Inge: Sullam lull. Songar for små og store born. (pris: kr. 50,-) eksemplar
Lassens dagbok fra 1777 over en Reise gjennom Gulbrandsdalen (pris: kr. 100,-) eksemplar
Oppland forfatterlag: Vandring med ord. Antologi. (pris: kr. 50,-) eksemplar
Odden, Einar: Den franske gården og Monsieur Guy. (pris: kr. 50,-) eksemplar
Rustestuen, M.: Langs eldgamle stier. Illustr.. (pris: kr. 50,-) eksemplar
Sand, Arne: Østre Gausdal kirke (1988) (pris: kr. 150,-) eksemplar
Sauerwein, Dr. G.J.J.: Frie Viso ifraa Viggu’n i Nørdre-Gudbrandsdalsk Dølamaal. (pris: kr. 260,-) eksemplar
Storm, Edvard: Ord i den gudbrandsdalske dialekt (2009) (pris: kr. 200,-) eksemplar
Tidemansen, Ove: Kjærleikens morgongry (dikt 2003) (pris: kr. 100,-) eksemplar
Torger Olstads notebok. (pris: kr. 200,-) eksemplar
Unge Røyster. Utgjeve av Stiftinga G-kultur 2020, hefte. (pris: kr. 50,-) eksemplar
Øvrelid, Ragnar: Per Gynt-stemnet 1928-2003 (2003) (pris: kr. 150,-) eksemplar
Åsmundstad, P.: Olav Tordson Åsmundstad og heimen Borg i Kvikne (2006) (pris: kr. 150,-) eksemplar

Namn, adresse og kontaktinformasjon:

Husk å oppgi nøyaktig og fullstendig postadresse. Det er også ein fordel om du oppgir telefonnummer og/eller e-postadresse i tillegg. Felt som er merka med raud stjerne er påkravde.

Namn: *
Adresse:
Postnummer: *
Poststad: *
Telefon:
Di e-postadresse:

Annan beskjed:

Emne:
 

-->

Return to top