Gudbrandsdal Historielag | | sidekart

 

Velkomen

Fusjon

Årsmøtet 21. april 2018 på Jørstadmoen vedtok samstemmig å fusjonere dei tre organisasjonane Dølaringen, Gudbrandsdal Historielag og Dølaringen Boklag til ein: Gudbrandsdal historielag Dølaringen. Viktigaste formålet med organisasjonen er å gje ut Årbok for Gudbrandsdalen, vera regionlag i LLH og drive samordnande verksemd for medlemslaga og enkeltmedlem i laget.
Les pressemelding . . .


Dølaringen Boklag (stifta i 1967) er ått av Gudbrandsdal historielag (stifta 1919) og Dølaringen (stifta 1914). Boklaget gjev ut Årbok for Gudbrandsdalen og annan lokalhistorisk litteratur frå Gudbrandsdalen. Årboka har kome ut kvart år sidan 1930, med unntak av tre år under krigen. Boka er såleis ei av dei eldste lokalhistoriske bøkene i landet.

Dølaringen Boklag hadde fram til februar 2013 eige bokutsal i Lillehammer, men sel nå bøker i bokhandlar og via nettbestilling. Ved bruk av menyen oppe til høgre kan ein tinge bøker eller lese litt om innhaldet i dei sist utgjevne årbøkene. Ved å nytta menyvalet Årbokregisteret kan også søke i innhaldet i årbøkene.


Return to top